ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)

982

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120153
รหัส Smis 8 หลัก : 57030059
รหัส Obec 6 หลัก : 120153
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpangmopoung
ที่อยู่ : หมู่ 7 ดอยจำปี ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57150
โทรศัพท์ : 053-955792
โทรสาร : 053-955792
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 29/11/2464
อีเมล์ : abcs-school@hotmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 21 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 9 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 00:51:51 น.)