ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม

794

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120478
รหัส Smis 8 หลัก : 57020193
รหัส Obec 6 หลัก : 120478
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางมะขามป้อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpangmakhampom
ที่อยู่ : หมู่ 8 บ้านปางมะขามป้อม ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57170
โทรศัพท์ : 895528933
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (ไม่มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2532
อีเมล์ : makam.cri2@gmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120478
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันสลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 70 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 21 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10:18:39 น.)