ข้อมูล โรงเรียนบ้านปากอิง

1168

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากอิง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120110
รหัส Smis 8 หลัก : 57040019
รหัส Obec 6 หลัก : 120110
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปากอิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ฺBanpaking school
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านปากอิง ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 650102044
โทรสาร : 53160009
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2483
อีเมล์ : paking19@hotmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120110
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศรีดอนชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 75 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 21 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:39:01 น.)