ข้อมูล โรงเรียนบ้านน้ำลัด

1212

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำลัด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120014
รหัส Smis 8 หลัก : 57010064
รหัส Obec 6 หลัก : 120014
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านน้ำลัด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANNAMLAD
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านน้ำลัด ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 53150101
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 10-ก.ย.-01
อีเมล์ : tanawan07@hotmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลนครเชียงราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 3 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:38:32 น.)