ข้อมูล โรงเรียนบ้านน้ำม้า

679

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำม้า
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120103
รหัส Smis 8 หลัก : 57040029
รหัส Obec 6 หลัก : 120103
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านน้ำม้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Namma School
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านน้ำม้า ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 53195256
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 20-เม.ย.-82
อีเมล์ : namma_35@hotmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สถาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 73 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มกราคม 2563 เวลา 13:52:15 น.)