ข้อมูล โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)

991

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120656
รหัส Smis 8 หลัก : 57010123
รหัส Obec 6 หลัก : 120656
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Namtakpattana School
ที่อยู่ : หมู่ 7 น้ำตกพัฒนา ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57210
โทรศัพท์ : 160003
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-18
อีเมล์ : wcr8@se-ed.net
เว็บไซต์ : http://school.obec.go.t
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ทุ่งก่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 47 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:16:23 น.)