ข้อมูล โรงเรียนบ้านน้ำจำ

1057

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำจำ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120444
รหัส Smis 8 หลัก : 57030106
รหัส Obec 6 หลัก : 120444
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านน้ำจำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannamjumschool
ที่อยู่ : หมู่ 12 บ้านน้ำจำ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130
โทรศัพท์ : 086-6705561
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2501
อีเมล์ : bannamjumschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โป่งผา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 35 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 09:22:15 น.)