ข้อมูล โรงเรียนบ้านธารทอง

1371

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธารทอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120162
รหัส Smis 8 หลัก : 57030176
รหัส Obec 6 หลัก : 120162
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านธารทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Thanthong
ที่อยู่ : หมู่ 11 บ้านธารทอง ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57150
โทรศัพท์ : 8956211820
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2551
อีเมล์ : null
เว็บไซต์ : null
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่เงิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 67 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 28 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:33:17 น.)