ข้อมูล โรงเรียนบ้านท่าสาย

742

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสาย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120069
รหัส Smis 8 หลัก : 57010013
รหัส Obec 6 หลัก : 120069
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านท่าสาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantasai School
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านท่าสาย ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 857210249
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2476
อีเมล์ : thasai.school@.thai.com,tasaischool@gmail.com
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120069
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ท่าสาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 5.9 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7.7 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 11:05:16 น.)