ข้อมูล โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก

840

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120368
รหัส Smis 8 หลัก : 57030011
รหัส Obec 6 หลัก : 120368
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านท่าข้าวเปลือก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thakhaoplueak
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านท่าข้าวเปลือก ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 053-918503,053-
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2492
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ท่าข้าวปลือก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 26 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 30 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:37:52 น.)