ข้อมูล โรงเรียนบ้านท่าข้าม

957

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าข้าม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120579
รหัส Smis 8 หลัก : 57040121
รหัส Obec 6 หลัก : 120579
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านท่าข้าม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Thakham
ที่อยู่ : หมู่ 1 ท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57310
โทรศัพท์ : 53160767
โทรสาร : 53160767
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/6/2486
อีเมล์ : marisatamsamai@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ท่าข้าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 65 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 14 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:08:58 น.)