ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง

810

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120167
รหัส Smis 8 หลัก : 57040074
รหัส Obec 6 หลัก : 120167
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งโห้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thunghong
ที่อยู่ : หมู่ 22 ทุ่งโห้งเหนือ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
โทรศัพท์ : 0-5379-6959
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-มิ.ย.-82
อีเมล์ : http://202.28.46.01/409
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120167
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 7 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 6 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2563 เวลา 16:15:09 น.)