ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง

1030

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120034
รหัส Smis 8 หลัก : 57010054
รหัส Obec 6 หลัก : 120034
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thungluang School
ที่อยู่ : หมู่ 14 บ้านศิริราษฏร์ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 53737431
โทรสาร : 53734431
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/5/2483
อีเมล์ : damnern718230@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://61.19.32.116/102
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ยาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 12.8 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 13.2 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 12:53:15 น.)