ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)

844

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120653
รหัส Smis 8 หลัก : 57010125
รหัส Obec 6 หลัก : 120653
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Toongkor
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านป่าห้า ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57210
โทรศัพท์ : –
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2464
อีเมล์ : toongkor_2012@hotmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ทุ่งก่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 36 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:08:19 น.)