ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง

678

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120683
รหัส Smis 8 หลัก : 57030158
รหัส Obec 6 หลัก : 120683
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งกวาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantungkwang
ที่อยู่ : หมู่ 1 ทุ่งกวาง ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 053-790038
โทรสาร : 0
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2486
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โชคชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 40 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 03:57:07 น.)