ข้อมูล โรงเรียนบ้านถ้ำ

1557

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120449
รหัส Smis 8 หลัก : 57030101
รหัส Obec 6 หลัก : 120449
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านถ้ำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantham School
ที่อยู่ : หมู่ 12 บ้านถ้ำพัฒนา ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130
โทรศัพท์ : 053-709609
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2464
อีเมล์ : rongrianbantham@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โป่งงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09:31:08 น.)