ข้อมูล โรงเรียนบ้านถ้ำปลา

1133

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำปลา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120452
รหัส Smis 8 หลัก : 57030104
รหัส Obec 6 หลัก : 120452
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านถ้ำปลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thumpla School
ที่อยู่ : หมู่ 3 ถ้ำปลา ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130
โทรศัพท์ : 081-9608337
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2501
อีเมล์ : Thumplaschool@gmail.com
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120452
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โป่งงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 21.3 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 14 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 07:31:09 น.)