ข้อมูล โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)

841

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120626
รหัส Smis 8 หลัก : 57040147
รหัส Obec 6 หลัก : 120626
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bantalaung(taprachanuglu)
ที่อยู่ : หมู่ 1 ต้าหลวง ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57340
โทรศัพท์ : 0-5379-7003
โทรสาร : 0-5379-7003
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16/5/2464
อีเมล์ : taluangschoo@gmail.com
เว็บไซต์ : http://202.28.48.10/400
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลบ้านต้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 24 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:22:18 น.)