ข้อมูล โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ

1409

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120178
รหัส Smis 8 หลัก : 57040041
รหัส Obec 6 หลัก : 120178
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านตุ้มเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : toomnua
ที่อยู่ : หมู่ 8 ตุ้มเหนือ ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
โทรศัพท์ : 081-1656862
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/6/2484
อีเมล์ : toomnuas@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : งิ้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 17 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 18 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:47:50 น.)