ข้อมูล โรงเรียนบ้านตีนเป็ด

808

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตีนเป็ด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120200
รหัส Smis 8 หลัก : 57040058
รหัส Obec 6 หลัก : 120200
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านตีนเป็ด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banteenped
ที่อยู่ : หมู่ 7 บ้านตีนเป็ด ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
โทรศัพท์ : 53160104
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 24/5/2484
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตับเต่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 12:47:16 น.)