ข้อมูล โรงเรียนบ้านดินดำ

831

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดินดำ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120406
รหัส Smis 8 หลัก : 57020103
รหัส Obec 6 หลัก : 120406
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดินดำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Dindum School
ที่อยู่ : หมู่ 1 ดินดำ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 053-950043
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-00
อีเมล์ : dindum511@gmail.com
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120406
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ท่าก๊อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 45 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 15:18:01 น.)