ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอยงาม

729

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยงาม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120528
รหัส Smis 8 หลัก : 57010096
รหัส Obec 6 หลัก : 120528
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอยงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Doi-ngam School
ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้านดอยงาม ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57210
โทรศัพท์ : 053-736517
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2-พ.ค.-20
อีเมล์ : dildee14sss@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ดอนศิลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 28 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13:18:19 น.)