ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอนไชย

897

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนไชย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120195
รหัส Smis 8 หลัก : 57040089
รหัส Obec 6 หลัก : 120195
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอนไชย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : donchai
ที่อยู่ : หมู่ 6 ดอนไชย ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
โทรศัพท์ : 0-5369-6511
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-ก.ย.-81
อีเมล์ : donchai-school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หงาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 13 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:35:50 น.)