ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอนดินแดง

980

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนดินแดง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120181
รหัส Smis 8 หลัก : 57040061
รหัส Obec 6 หลัก : 120181
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอนดินแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Dondindang
ที่อยู่ : หมู่ 6 ดอนดินแดง ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57230
โทรศัพท์ : 53160118
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 5/6/2484
อีเมล์ : pitakchiang@gmail.com
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1057120181&page=info
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ปล้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 11 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13:21:55 น.)