ข้อมูล โรงเรียนบ้านช่องลม

1408

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช่องลม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120525
รหัส Smis 8 หลัก : 57010093
รหัส Obec 6 หลัก : 120525
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านช่องลม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANCHONGLOM
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านช่องลม ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57210
โทรศัพท์ : 637389159
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 15-เม.ย.-09
อีเมล์ : banchonglom57010093@gmail.com
เว็บไซต์ : http://61.19.32.116/101
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ดอนศิลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 12:29:01 น.)