ข้อมูล โรงเรียนบ้านจ้อง

946

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจ้อง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120453
รหัส Smis 8 หลัก : 57030107
รหัส Obec 6 หลัก : 120453
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านจ้อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banjong
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านจ้อง ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57310
โทรศัพท์ : 052-029670
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2476
อีเมล์ : banjong444110242@gmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1057120453
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โป่งผา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:39:31 น.)