ข้อมูล โรงเรียนบ้านจำบอน

787

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำบอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120089
รหัส Smis 8 หลัก : 57010007
รหัส Obec 6 หลัก : 120089
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านจำบอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : jambonschool
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านจำบอน ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 053-694039
โทรสาร : 053-694039
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2500
อีเมล์ : jambonschool_9@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ดอยลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 28 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 28 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 04:00:15 น.)