ข้อมูล โรงเรียนบ้านจะคือ

1533

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจะคือ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120011
รหัส Smis 8 หลัก : 57010077
รหัส Obec 6 หลัก : 120011
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านจะคือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chakue School
ที่อยู่ : หมู่ 10 บ้านจะคือ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 52020101
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2529
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ห้วยชมภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 104 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 104 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:01:53 น.)