ข้อมูล โรงเรียนบ้านจอเจริญ

785

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอเจริญ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120526
รหัส Smis 8 หลัก : 57010094
รหัส Obec 6 หลัก : 120526
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านจอเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Jorcharoen School
ที่อยู่ : หมู่ 12 บ้านจงเจริญ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57210
โทรศัพท์ : 053-736762
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 10-ก.ค.-10
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://61.19.32.166/100
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ดอนศิลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 27 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:20:35 น.)