ข้อมูล โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้

927

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120198
รหัส Smis 8 หลัก : 57040048
รหัส Obec 6 หลัก : 120198
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขุนห้วยไคร้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Kunhuaykrai
ที่อยู่ : หมู่ 14 บ้านขุนห้วยไคร้ ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
โทรศัพท์ : 52029248
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 23/4/2528
อีเมล์ : Kunhuaykrai@hotmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตับเต่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 55 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 54 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:20:57 น.)