ข้อมูล โรงเรียนบ้านขุนสรวย

814

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนสรวย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120424
รหัส Smis 8 หลัก : 57020140
รหัส Obec 6 หลัก : 120424
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขุนสรวย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bankhunsuay School
ที่อยู่ : หมู่ 14 ขุนสรวย ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : –
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2535
อีเมล์ : khunsuay14@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : วาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 80 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 55 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 11:36:56 น.)