ข้อมูล โรงเรียนบ้านขุนลาว

1594

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนลาว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120505
รหัส Smis 8 หลัก : 57020177
รหัส Obec 6 หลัก : 120505
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขุนลาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : khunlaw
ที่อยู่ : หมู่ 7 ขุนลาว ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57260
โทรศัพท์ : –
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 27-พ.ค.-97
อีเมล์ : khunlaw@gmail.com
เว็บไซต์ : https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120505
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่เจดีย์ใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 108 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 50 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2563 เวลา 10:05:11 น.)