ข้อมูล โรงเรียนบ้านขัวแคร่

1098

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขัวแคร่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120020
รหัส Smis 8 หลัก : 57010028
รหัส Obec 6 หลัก : 120020
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขัวแคร่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Kurekare school
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 716116
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-63
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://61.19.32.116/100
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ้านดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 6 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:06:01 น.)