ข้อมูล โรงเรียนบ้านกล้วย

1013

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกล้วย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120310
รหัส Smis 8 หลัก : 57020075
รหัส Obec 6 หลัก : 120310
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านกล้วย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bankluay
ที่อยู่ : หมู่ 12 บ้านกล้วยทรายงาม ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 53677180
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-ก.ค.-83
อีเมล์ : bankluay@gmil.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120310
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันมะเค็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 40.1 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 10:51:11 น.)