ข้อมูล โรงเรียนบ้านกลาง

998

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลาง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120614
รหัส Smis 8 หลัก : 57030147
รหัส Obec 6 หลัก : 120614
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banklang
ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้านกลาง ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 062-0799889
โทรสาร : 53710032
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : banklangch3@gmail.com
เว็บไซต์ : www.banklangch3.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่สลองนอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 36 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 36 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 17:21:45 น.)