ข้อมูล โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา

974

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120693
รหัส Smis 8 หลัก : 57010133
รหัส Obec 6 หลัก : 120693
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านกกน้อยวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bankoknoiwittaya
ที่อยู่ : หมู่ 5 กกน้อย ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 954463141
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (ไม่มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2545
อีเมล์ : bankoknoiwittaya2016@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ห้วยชมภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 45 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 45 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:29:58 น.)