ข้อมูล โรงเรียนบรรพตวิทยา

1103

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบรรพตวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120587
รหัส Smis 8 หลัก : 57040133
รหัส Obec 6 หลัก : 120587
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บรรพตวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpotwittaya
ที่อยู่ : หมู่ 14 ผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57310
โทรศัพท์ : 884005920
โทรสาร : 53710290
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 8/12/2521
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ปอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 165 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 30 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 20:55:54 น.)