ข้อมูล โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา

1037

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120338
รหัส Smis 8 หลัก : 57030020
รหัส Obec 6 หลัก : 120338
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : NikomChawkao
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านป่าเมี้ยง ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 063-5988325
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 15-ก.ค.-08
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ป่าซาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 14 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 11:25:38 น.)