ข้อมูล โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์)

951

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120737
รหัส Smis 8 หลัก : 57030178
รหัส Obec 6 หลัก : 120737
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannato school
ที่อยู่ : หมู่ 20 บ้านนาโต่ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 091-8516624(ผอ.) / 089-9542766 / 094-1865594
โทรสาร : null
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 17-ก.พ.-34
อีเมล์ : bannatoschool@gmail.com
เว็บไซต์ : null
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่สลองใน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 53.9 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20.8 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 11:32:23 น.)