ข้อมูล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87

770

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120740
รหัส Smis 8 หลัก : 57030181
รหัส Obec 6 หลัก : 120740
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : tomrodtavanchaydan bumrung87
ที่อยู่ : หมู่ 3 อากู่ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57240
โทรศัพท์ : 884338767
โทรสาร : null
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 12/5/2512
อีเมล์ : tcdbumrung87@gmail.com
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1057120740
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทอดไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 45 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 66 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 11:13:31 น.)