ข้อมูล โรงเรียนดอยเวียงวิทยา

988

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยเวียงวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120431
รหัส Smis 8 หลัก : 57020138
รหัส Obec 6 หลัก : 120431
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอยเวียงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Doywiangwittaya
ที่อยู่ : หมู่ 19 บ้านจู้จี้ ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 53609440
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 3 พศจิกายน 2539
อีเมล์ : Doywiangwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : วาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 61 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 38 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 13:59:46 น.)