ข้อมูล โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา

799

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120479
รหัส Smis 8 หลัก : 57020183
รหัส Obec 6 หลัก : 120479
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอยเวียงผาพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : doiwiangphapittaya
ที่อยู่ : หมู่ 9 แม่ปูนล่าง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57170
โทรศัพท์ : 53160898
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 12-ธ.ค.-32
อีเมล์ : doiwiangphapittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตำบลเวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 73 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 17 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 02:27:57 น.)