ข้อมูล โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม

1106

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120704
รหัส Smis 8 หลัก : 57012009
รหัส Obec 6 หลัก : 120704
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอนศิลาผางามวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : donsila phangam wittayakom school
ที่อยู่ : หมู่ 6 ร่องคือ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57210
โทรศัพท์ : 736511
โทรสาร : 53736511
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : patchalaporn521@gmail.com
เว็บไซต์ : dpw.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ?????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 31 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 13 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09:44:07 น.)