ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง

1759

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120046
รหัส Smis 8 หลัก : 57010045
รหัส Obec 6 หลัก : 120046
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chumchonbanmaekaowtomluang
ที่อยู่ : หมู่ 17 บ้านแม่ข้าวต้มหลวง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 052 020876
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2457
อีเมล์ : cc_ml@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : http://61.19.32.116/100
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ข้าวต้ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:58:47 น.)