ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา

1123

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120383
รหัส Smis 8 หลัก : 57020123
รหัส Obec 6 หลัก : 120383
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านสันจำปา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sanjumpaschool@gmail.com
ที่อยู่ : หมู่ 3 สันจำปา ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 53656399
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ. 2464
อีเมล์ : sanjumpaschool@gmil.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่พริก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 27 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 4.5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:53:25 น.)