ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา

837

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120546
รหัส Smis 8 หลัก : 57040110
รหัส Obec 6 หลัก : 120546
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านสบเปา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chumchonbansobpao
ที่อยู่ : หมู่ 11 บ้านนาเจริญ ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57290
โทรศัพท์ : 0-5378-8256
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 14/1/2460
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่เปา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 33 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 05:53:23 น.)