ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)

969

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120475
รหัส Smis 8 หลัก : 57020181
รหัส Obec 6 หลัก : 120475
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chumchonbankou school
ที่อยู่ : หมู่ 11 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57170
โทรศัพท์ : 931200122
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 30-พ.ย.-42
อีเมล์ : chumchonbankou@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตำบลเวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 69 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มีนาคม 2563 เวลา 12:32:33 น.)