โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

1840

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ : 54 หมู่ 15 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210
โทรศัพท์ : 053-953137-9
เว็บไซต์ http://www.wcrhospital.go.th
Facebook :  โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง