โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์

3272

โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์

ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ : 123 ม.26 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 053 719 719
โทรสาร : 053 719 940
อีเมล : info@chiangraiinter.com
เว็บไซต์ : http://www.chiangraiinter.com
Facebook : รพ.เชียงรายอินเตอร์