โรงพยาบาลขุนตาล

1598

โรงพยาบาลขุนตาล

ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์  :  208  หมู่ที่  12  ถนนเทิง – เชียงของ
โทรศัพท์ : 053-606221
โทรสาร : 053-606220
เว็บไซต์ : http://kthos.moph.go.th
Facebook : โรงพยาบาลขุนตาล